Muzeum KolínMuzeum KouřimSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Plechová historie
  • Expozice
  • Expozice

O muzeu

Podlipanské muzeum v Českém Brodě  bylo založeno již v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené podle projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada. Muzeum tvoří jednu z dominant historické vilové čtvrti, rozprostírající se na severozápadním okraji města. Muzejní expozice přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434) a ve zkratce také starší dějiny někdejšího královského města Český Brod. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Podlipanské muzeum - celkový pohled Muzejní noc Sousoší sv. Rodiny z českobrodského náměstí - detail Sousoší sv. Rodiny z náměstí v Českém Brodě Renesanční reliéf z Českého Brodu - detail Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Zahrada Podlipanského muzea Muzejní noc
Matouš Václav Jackel: Kristus na Olivetské hoře z Poříčan Perská přilba, 17. století Skleněná lahvička, Palestina, 2. - 4. století n. l., ze sbírky Josefa Zounka Velikonoční kraslice, 40. léta 20. století Mariášová karta, druhá polovina 16. století Středověké mince z nálezu v Chotýši Benedikcionál z Kostelce nad Černými lesy, 1585 Pohovka dle návrhu jana Kouly, 1894 Marie Klusáčková: Autoportrét Meč s antropomorfní rukojetí, 3. století př. n. l., nález ze Kšel Projekt Dívčí školy v Českém Brodě Malovaná truhla ze Žher Kancionál z kostela sv. Martina v Rostoklatech z roku 1697

Představujeme muzejní sbírky

Depot mincí z Chotýše z období husitských válek

Podlipanské muzeum uchovává ve svých sbírkách konzervovaný nález depotu drobných středověkých mincí nejrůznější středoevropské provenience, který svým počtem – celkem 2036 kusů – představuje v rámci regionu zcela mimořádný nález. Poklad byl objeven ve 30. letech 20. století na zahradě pana Březiny v Chotýši (některé údaje ale hovoří o tom, že je měl nalézt sedlák Josef Belza na svém poli „Na Dobruši“), a to ve formě hliněné nádoby plné drobných penízků. Nádobu s penězi bezpochyby kdosi ukryl v době nebezpečí do země, aniž by se ovšem pro něj někdy vrátil. Chotýš leží přibližně na půl cesty mezi tehdejší Trstenickou stezkou, významnou evropskou obchodní spojnicí (mj. mezi Prahou, Brodem, Kolínem a dále směrem na Olomouc) a královským městem Kouřimí.

Jaké je složení depotu z numismatického hlediska? Celkem 325 kusů je české ražby a bez výjimky se jedná o malé kruhové peníze (haléře) se lvem o průměrné váze 0,42-0,55 g. Vedle nich zde pak bylo 383 kusů dolnorakouských drobných mincí – feniků – z let 1404-cca 1430, především vévody a pozdějšího českého krále Albrechta V. Kromě nich byla v depotu velká směs nejrůznějších drobných mincí z celé Římsko-německé říše, např. 173 feniků vévody Jiřího I. z Hals-Leuchtenbergu (1406-1424), 214 feniků Salcburského arcibiskupství z období tzv. Sede vacante, dále 121 mincí bavorských vévodů Arnošta I. a Viléma (1397-1435), ale i z vévodství Bavory-Landshut, Bavory-Ingolstadt, Falcko-Neubursko a dalších. Naopak fenik Mikuláše Teschlera z roku 1460 už v depotu obsažen není, což nám usnadňuje jeho dataci
Obrovský počet zahraničních mincí ovšem nemusí ještě znamenat, že je v Čechách ukryl nějaký cizinec či kupec mezinárodních rozměrů – nález se dává do souvislosti s nešťastnou peněžní politikou krále Jiřího z Poděbrad po roce 1460, kdy král, ani jeho předchůdci už od vypuknutí husitských bojů nerazili v Čechách žádné drobné mince (takže jich byl enormní nedostatek) a navíc Jiří dostal za svou pomoc císaři Fridrichovi III. značnou částku vyplacenou v drobné německé šizené minci a následně otevřel Čechy vpádu horších jihoněmeckých a rakouských mincí. To v našich zemích vyvolalo finanční krizi, neboť drobné mince neustále klesaly na hodnotě, což pociťovalo především venkovské obyvatelstvo, které často odmítalo prodávat své zemědělské produkty do měst ("... by polovice české země bylo vypáleno, nestala by se tak veliká škoda, jako od těch peněz černých"). V nálezu nenacházíme ani jeden pražský groš, což lze vysvětlit skutečností, že od roku 1423 nebyly vůbec raženy. Docházíme tedy k závěru, že chotýšský nález je nesmírně cenným a výmluvným dokladem o běžném složení oběživa v Čechách asi roku 1460, kdy byl uložen do země.

Podlipanské muzeum Český Brod

Aktuální otevírací doba:

úterý - pátek:

9.00 - 13.00
13.30 - 17.00

 

sobota - neděle:

11.00 - 17.00 

více


facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, Klub přátel RMK/

aktuality

Od Markéty k Matičkám v kouřimském skanzenu

více - Od Markéty k Matičkám v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tematické instalace, která je k vidění ve dnech 13. července - 8. září.
(4.7.2024)

Prohlídky historického jádra Kolína

více - Prohlídky historického jádra Kolína
Zveme Vás na letní komentované prohlídky kolínských památek, které se konají od 13. července do 31. srpna.
(4.7.2024)

Léto na vsi

více - Léto na vsi
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad, přibližující všední život našich předků, který se koná v sobotu 13. července v 10.00 - 18.00 hodin.
(4.7.2024)

Prázdninová setkání pro rodiny s dětmi

více - Prázdninová setkání pro rodiny s dětmi
Zveme Vás a Vaše děti do Regionálního muzea v Kolíně na výtvarná setkání u příležitosti výstavy obrazů Rudolfa Mazucha a Jana Čarta, která se konají 10. července a 14. srpna.
(3.7.2024)
logo_kudyznudy_215


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů