Muzeum KolínMuzeum KouřimSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Dávná touha cestovatelská
  • HUSITSTVI
  • ZOUNEK

O muzeu

Podlipanské muzeum v Českém Brodě  bylo založeno již v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené podle projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada. Muzeum tvoří jednu z dominant historické vilové čtvrti, rozprostírající se na severozápadním okraji města. Muzejní expozice přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku cestovatele Josefa Zounka. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Podlipanské muzeum - celkový pohled Muzejní noc Expozice slovanských hradišť v Pošembeří Expozice slovanská hradiště v Pošembeří Detail výzdoby na nádobě Sousoší sv. Rodiny z českobrodského náměstí - detail Sousoší sv. Rodiny z náměstí v Českém Brodě Renesanční reliéf z Českého Brodu - detail Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Zahrada Podlipanského muzea Muzejní noc
Matouš Václav Jackel: Kristus na Olivetské hoře z Poříčan Perská přilba, 17. století Skleněná lahvička, Palestina, 2. - 4. století n. l., ze sbírky Josefa Zounka Velikonoční kraslice, 40. léta 20. století Mariášová karta, druhá polovina 16. století Středověké mince z nálezu v Chotýši Benedikcionál z Kostelce nad Černými lesy, 1585 Pohovka dle návrhu jana Kouly, 1894 Marie Klusáčková: Autoportrét Meč s antropomorfní rukojetí, 3. století př. n. l., nález ze Kšel Projekt Dívčí školy v Českém Brodě Malovaná truhla ze Žher Kancionál z kostela sv. Martina v Rostoklatech z roku 1697

Představujeme muzejní sbírky

Pražnice z Klučova

Jedním z nejtypičtějších a nejvýraznějších fenoménů raného středověku (6.–12. stol. n. l.) na našem území je budování opevněných sídel – hradišť. Kolínský okres je na tyto nemovité památky nesmírně bohatý, a v úrodném území nad říčkou Šemberou dokonce vyrostla jedna z nejstarších skupin slovanských hradišť v Čechách. Jedná se o lokality Doubravčice, Přistoupim, Tismice a Klučov, ze kterého pochází i námi představovaný předmět.

Klučovské hradiště bylo systematicky zkoumáno od konce 40. let 20. století Jaroslavem Kudrnáčem. Výšinná poloha na strmých svazích nad Šemberou byla osídlena již od eneolitu, raně středověké hradiště zde vzniklo nejpozději v 8. stol. n. l. K původně jednodílnému hradišti ve tvaru nepravidelného trojúhelníku byla později hradbou připojena osada v jeho východním sousedství, a celkově tak vznikla dvoudílná opevněná plocha o velikosti asi 2,5 hektaru. Jedním z nejznámějších nálezů z Klučova je téměř v celku zachovaná pražnice. 
Pražnice jsou velké ploché vanovité čtverhranné nádoby ze slabě vypálené hlíny s variabilní výškou okrajů, kolísající od pěti do patnácti centimetrů. K jejich výrobě se užívalo značně odlišného materiálu, než k výrobě běžných nádob. Jedná se o velmi hrubou hlínu s množstvím příměsí písku, kamínků, jílu nebo organického materiálu (plevy, sláma, obilky), která připomíná spíše mazanici (druhotně vypálená hlína používaná k izolaci stěn dřevěných staveb). Dají se rámcově dělit na dva typy podle tvaru dna: Se dnem s otisky prutů o průměru 1–1,5 cm a se dnem s otisky štípaných prken.

Pražnice jsou hojně nacházeny při dnech sídlištních objektů (hlavně výrobních) v prostředí slovanských osad nejen na našem území, ale i v oblasti Německa, Polska, u východních Slovanů, v Podněpří a Podněstří. Používali je také dáčtí Slované v Moldávii. 
Pražnic se zřejmě využívalo při úpravě zrna po sklizni, k čištění plev a osin, ale též k přípravě pokrmů, neboť výborně vedou teplo. Způsob využití se dá odvodit též z etnografických paralel, například v jihoslovanských vesnicích je možné se stále setkat s používáním pražnic při pečení chleba, v Srbsku navíc donedávna pražili na pražnicích zrno. Podle P. N. Treťjakova Bulhaři umístí pražnici do otevřeného ohniště, nasypou dovnitř uhlí a nechají rozehřát. Z těchto zvyklostních pozůstatků můžeme předpokládat i obdobné využití u Slovanů.


Rekonstruovaná klučovská pražnice pochází z objektu Kudrnáčem označeného jako „obilnice č. 3.“ Je téměř čtvercového tvaru, o rozměrech 91 x 98 cm, váze 59,5 kg, s kolmými, 7,5 cm vysokými stěnami s mírně zaobleným okrajem. Na hradišti v Klučově bylo v objektech nalezeno velké množství fragmentů pražnic (v jednom dokonce až 528 kusů), zrekonstruovat původní tvar se však povedlo pouze u té z obilnice č. 3. V současné době je předmět k vidění na výstavě „Mezi kmeny a státem“, která je instalována v budově Dvořákova muzea Kolínska v pravěku.

Podlipanské muzeum Český Brod

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
polední přestávka

13.00–13.30

sobota–neděle:
11.00–17.00
facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

aktuality

Den Středočeského kraje v Regionálním muzeu

více - Den Středočeského kraje v Regionálním muzeu
U příležitosti státního svátku a Dne Středočeského kraje v pátek 28. října budou expozice našeho muzea pro veřejnost otevřeny za symbolické vstupné.
(23.10.2016)

Přednáška o Františku Bílkovi

více - Přednáška o Františku Bílkovi
Zveme Vás do Kulturního střediska Pečky na přednášku Mgr. Jindřicha Záhorky "Nevšední umělec František Bílek, sochař, grafik a architekt", která se koná ve středu 19. října v 17.00 hodin.
(17.10.2016)

Byly zrestaurovány vstupní dveře našeho muzea

více - Byly zrestaurovány vstupní dveře našeho muzea
Na počátku října bylo dokončeno náročné restaurování dveří v hlavním i bočním vstupu do Podlipanského muzea.
(15.10.2016)

Polabští básníci v kolínském muzeu

více - Polabští básníci v kolínském muzeu
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na komponovaný pořad slova hudby a poezie "Lahodná vteřina", který se koná v úterý 18. října v 17.00 hodin.
(11.10.2016)


Regionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100