Muzeum KolínMuzeum KouřimSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Narození, svatba, smrt
  • HUSITSTVI
  • ZOUNEK
  • HRADISTE

O muzeu

Podlipanské muzeum v Českém Brodě  bylo založeno již v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené podle projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada. Muzeum tvoří jednu z dominant historické vilové čtvrti, rozprostírající se na severozápadním okraji města. Muzejní expozice přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku cestovatele Josefa Zounka. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Podlipanské muzeum - celkový pohled Muzejní noc Expozice slovanských hradišť v Pošembeří Expozice slovanská hradiště v Pošembeří Detail výzdoby na nádobě Sousoší sv. Rodiny z českobrodského náměstí - detail Sousoší sv. Rodiny z náměstí v Českém Brodě Renesanční reliéf z Českého Brodu - detail Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Zahrada Podlipanského muzea Muzejní noc
Matouš Václav Jackel: Kristus na Olivetské hoře z Poříčan Perská přilba, 17. století Skleněná lahvička, Palestina, 2. - 4. století n. l., ze sbírky Josefa Zounka Velikonoční kraslice, 40. léta 20. století Mariášová karta, druhá polovina 16. století Středověké mince z nálezu v Chotýši Benedikcionál z Kostelce nad Černými lesy, 1585 Pohovka dle návrhu jana Kouly, 1894 Marie Klusáčková: Autoportrét Meč s antropomorfní rukojetí, 3. století př. n. l., nález ze Kšel Projekt Dívčí školy v Českém Brodě Malovaná truhla ze Žher Kancionál z kostela sv. Martina v Rostoklatech z roku 1697

Představujeme muzejní sbírky

Damaškový ubrus s pašijovými výjevy

V obsahově zajímavé a početné sbírce textilu uložené v Podlipanském muzeu v Českém Brodě najdeme také několik obzvláště cenných exemplářů, které dosud unikaly zájmu odborné veřejnosti. Z nich Vám představujeme rozměrný ubrus z modrobílého damašku, který se do muzejních sbírek podařilo získat za dnes již neznámých okolností v první polovině 20. století. Ubrus je velice cennou ukázkou barokního textilního řemesla, a podle všeho pochází již z počátku 18. století.

Zdoben je mimořádně bohatým figurálním i ornamentálním vytkávaným vzorem, rozděleným do čtyř horizontálních pásů, v nichž se vždy pětkrát opakuje tentýž výjev s pašijovou tématikou. Ubrus lemuje široká ornamentální bordura s motivem složité arabesky. Ve spodní čtvrtině plochy ubrusu je znázorněn výjev „Nesení kříže“ se Šimonem z Kyrény, pomáhajícím nést Kristův kříž. Doprovází jej silueta Jeruzaléma jako města v hradbách s otevřenou bránou. Tuto scénu doplňuje německý nápis: „O Jerusalem, du Schöne, ach, wie helle glänzest du! Ach, wie lieblich Lobgetöne hört man da in sanfter Ruh'!“ ("Ó krásný Jeruzaléme, ach, jak jasně se třpytíš! Ach, jak půvabně zní milá chvála tu v přívětivém poklidu!"). Jedná se o citát z oblíbeného luteránského hymnu Johanna Georga Albinuse (1624 – 1679) „Alle Menschen müßen sterben“ z roku 1652. Nad tímto výjevem je znázorněna scéna „Ukřižování“ s Kristem na kříži, ukřižovaným lotrem po pravici Dismasem a truchlící P. Marií a sv. Janem Evangelistou. Ukřižování doplňuje německý citát z Janova evangelia: „Siehe, das ist Gottes Lamm.“ ("Hle, beránek Boží" - Jan 1,29). Horní polovinu plochy ubrusu zaujímá scéna „Zmrtvýchvstání Páně“, kterou ve dvou užších pásech doplňují výjevy Marií jdoucích ke Kristovu hrobu a „Noli me tangere“ – tj. setkání sv. Máří Magdaleny s Kristem po jeho vzkříšení. Nad výjevem Zmrtvýchvstání se nachází další německý citát z Janova evangelia „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ ("Já jsem vzkříšení a život" - Jan 11,25).

Ikonografie výjevů na ubruse naznačuje, že práce s největší pravděpodobností pochází z německého protestantského prostředí. Ubrus zřejmě sloužil jako sváteční pokrývka stolu v době Velikonoc. Velmi podobné práce jsou uloženy ve sbírkách několika významných světových muzeí – například ve Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech, Germanisches Museum v Norimberku, nebo v The Metropolitan Museum of Art v New Yorku. Zde jsou tyto ubrusy označeny jako saská, nebo slezská práce z počátku 18. století. Uvedené dataci odpovídá i podoba bordury ve formě raně barokní arabesky. Modrobílé damaškové ubrusy tohoto typu se však zhotovovaly ještě na konci 18. století, což dokládají například dva exempláře ze sbírek Regionálního muzea v Litomyšli, které jsou již ovšem zdobeny slohově pokročilejším klasicistním dekorem. Na české území byly nejspíše dováženy ze Slezska, kde byla velmi bohatá tradice textilní výroby.
Damaškový ubrus s pašijovými výjevy Damaškový ubrus s pašijovými výjevy - detail Damaškový ubrus s pašijovými výjevy - detail Damaškový ubrus s pašijovými výjevy - detail Damaškový ubrus s pašijovými výjevy - detail Damaškový ubrus s pašijovými výjevy - detail Damaškový ubrus s pašijovými výjevy - detail

Podlipanské muzeum Český Brod

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
polední přestávka

13.00–13.30

sobota–neděle:
11.00–17.00
facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

 

aktuality

Výstava "Báječný svět praní a žehlení"

více - Výstava
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na výstavu "Báječný svět praní a žehlení", která se koná ve dnech 24. června - 30. října 2016.
(19.6.2016)

Polabští básníci v kolínském muzeu

více - Polabští básníci v kolínském muzeu
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na jedenáctý literární podvečer z cyklu "Polabští básníci", který se koná v úterý 21. června v 17.00 hodin. Tentokrát bude věnován sbírce Evy Šulcové "Tančící zrnko prachu".
(13.6.2016)

Reportáž z Muzejní noci

více - Reportáž z Muzejní noci
Kolínský deník přinesl reportáž z Muzejní noci v Podlipanském muzeu, která se konala v sobotu 4. června.
(7.6.2016)

Konference "Matouš Collinus z Chotěřiny 1516 - 2016"

více - Konference
Zveme Vás na konferenci s doprovodným programem k poctě Matouše Collina z Chotěřiny, která se koná v Kouřimi ve dnech 2. - 4. června.
(26.5.2016)


Regionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100