Muzeum KolínMuzeum KouřimSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Dávná touha cestovatelská
  • HUSITSTVI
  • ZOUNEK

O muzeu

Podlipanské muzeum v Českém Brodě  bylo založeno již v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené podle projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada. Muzeum tvoří jednu z dominant historické vilové čtvrti, rozprostírající se na severozápadním okraji města. Muzejní expozice přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku cestovatele Josefa Zounka. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Podlipanské muzeum - celkový pohled Muzejní noc Expozice slovanských hradišť v Pošembeří Expozice slovanská hradiště v Pošembeří Detail výzdoby na nádobě Sousoší sv. Rodiny z českobrodského náměstí - detail Sousoší sv. Rodiny z náměstí v Českém Brodě Renesanční reliéf z Českého Brodu - detail Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Zahrada Podlipanského muzea Muzejní noc
Matouš Václav Jackel: Kristus na Olivetské hoře z Poříčan Perská přilba, 17. století Skleněná lahvička, Palestina, 2. - 4. století n. l., ze sbírky Josefa Zounka Velikonoční kraslice, 40. léta 20. století Mariášová karta, druhá polovina 16. století Středověké mince z nálezu v Chotýši Benedikcionál z Kostelce nad Černými lesy, 1585 Pohovka dle návrhu jana Kouly, 1894 Marie Klusáčková: Autoportrét Meč s antropomorfní rukojetí, 3. století př. n. l., nález ze Kšel Projekt Dívčí školy v Českém Brodě Malovaná truhla ze Žher Kancionál z kostela sv. Martina v Rostoklatech z roku 1697

Představujeme muzejní sbírky

Kult sv. Jana Nepomuckého na Českobrodsku
Sv. Jan Nepomucký (cca 1345 – 1393) je bezesporu nejznámějším českým světcem, hojně uctívaným nejen v celé Evropě, ale i Asii a Latinské Americe.  Jako jediný světec je zobrazován s pěti hvězdami kolem hlavy. Narodil se v Pomuku poblíž Plzně jako syn místního rychtáře. Vrchol Janovy kariéry představovalo září 1389, kdy ho pražský arcibiskup Jan z Jenštejna (který Jana poznal v době jeho notářského působení) jmenoval generálním vikářem pražské arcidiecéze. V této době se zhoršoval vztah mezi králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem. Arcibiskup Jenštejn uprchl z Prahy, ovšem jeho zástupce, včetně Nepomuka, král nechal zajmout a odvést do staroměstské mučírny. Jan Nepomucký byl nucen k odvolání věrnosti arcibiskupovi, což odmítl. Proto byl natažen na skřipec. Zuřící král se osobně aktivně zúčastnil mučení, Janovi loučí popálil bok. Od Nepomuka se chtěl dozvědět více věcí, mimo jiné se traduje, že i to, z čeho se u něj zpovídala královna Žofie. Při natahování vyslýchaného za svázané ruce za zády došlo k vyvrácení pažní kosti v kloubu a k nalomení pravé lopatky. Arcibiskupův vikář Jan nakonec za své mlčení zaplatil životem. Utrpěl rány do obličeje, až nakonec došlo k odlomení čelisti a krvácení do přední a střední jámy lebeční. Po nezdařeném mučení se král rozhodl zbavit těla nepohodlného vikáře, které bylo tajně 20. března 1393 za tmy vhozeno do Vltavy. Vyplavalo až 17. dubna, kdy ho rybáři uviděli na řece, podle legendy s pěti světly, podobnými hvězdám, kolem hlavy. Odtud jeho hvězdy mezi atributy. Kronikář Václav Hájek Janovu kultu v 16. století velmi přitížil, neboť uvedl v masivně přijatý omyl rok umučení 1383, a především až příliš zdůraznil Jana jako zpovědníka královny Žofie a jeho mučení za snahu krále zjistit, z čeho se královna zpovídala. Tento příběh si v době baroka začal žít vlastním životem a záhy překryl skutečné životní události Jana z Pomuku – sv. Jana Nepomuckého.
Jan Nepomucký byl blahořečen v květnu 1721 a svatořečen roku 1729 papežem Benediktem XIII. Janův svátek 16. května se v Čechách stal církevní slavností, kdy mše měla přednost před prací. V Českém Brodě byl například roku 1741 zatčen a na čtrnáct dní vypovězen z města podruh Nyklovský za to, že se vysmíval svátku sv. Jana, který odmítl slavit. Pro Janův světecký kult v Čechách je typická a velmi unikátní masová úcta ještě před jeho oficiálním pozvednutím na oltář (1721), především v předchozích třiceti letech. Janovy obrazy a sochy se tak dostávaly jak do obydlí vyšších (panských a úřednických) a později i nižších (měšťanských) domácností, ale především do kostelů, což bylo z hlediska církevního práva zcela nepřijatelné (jak uvidíme, dokonce mu byly před blahořečením stavěny i oltáře!). A to i na Českobrodsku: První taková zmínka se váže k 3. březnu 1700, kdy českobrodskému kostelu sv. Gotharda darovali řezbu sv. Jana Nepomuckého pozůstalí neb. rychtáře Ferdinanda Šullera. Umístěna byla na sloup hned proti severnímu bočnímu vchodu a pod ní pak byla téhož roku umístěna lampa – je vysoce pravděpodobné, že se jedná o plastiku, dnes uloženou ve sbírkách Podlipanského muzea (sign. CB20676). O dva roky později, 7. 9. 1702, nechal hejtman Černokosteleckého panství Jan Ignác Ludiger v tismickém kostele v severní lodi postavit oltář sv. Jana Nepomuckého. Roku 1711 se už oltář sv. Jana nacházel i v boční lodi brodského kostela sv. Gotharda. Ten se sice nedochoval; naopak se dochovala umělecky velmi hodnotná socha sv. Jana Nepomuckého, kterou dal v sousedství kostela ve Skramníkách postavit vlastním nákladem místní farář Florián Mikulovský. Sochu nesoucí signaturu pražského mistra Jana Brokofa posvětil 29. srpna 1715 nymburský děkan Antonio Molinari, tedy opět ještě před jeho oficiálním blahořečením.
Do šíření svatojánského kultu se oficiálně zapojila i tehdejší městská rada. V březnu 1721 například probíhala mezi konšely sbírka na pořízení obrazu tohoto světce do zasedací radniční místnosti. V rámci příprav na Janovo svatořečení nechala roku 1725 na obecní útraty zřídit u cesty do Nové Vsi (dodnes v přestavěné podobě stojící) kapličku sv. Jana a vymalovat do ní obraz světce nejmenovaným kouřimským malířem. Krátce předtím (snad roku 1713) nechala zdejší měšťanka Cecílie Tlapalová před radnicí na svůj náklad postavit sochu zmíněného světce.
Detail barokních kachlových kamen z Kounic Detail barokních kachlových kamen z Kounic Obraz z měšťanské domácnosti v Českém Brodě z roku 1772 Lidový obrázek z počátku 19. století Detail lidových malovaných hodin z počátku 19. století Barokní plastika od Jana Jiřího Šlanzovského z první třetiny 18. století Lidová plastika z 19. století Litografie z konce 19. století Malba na plechu z poloviny 19. století Výšivka z druhé poloviny 19. století Plastika z první poloviny 19. století Barokní obraz z první čtvrtiny 18. století Socha z roku 1700, pocházející z kostela sv. Gotharda v Českém Brodě Grafický list z 80. let 18. století Cechovní korouhev českobrodských krejčích z první poloviny 19. století

Podlipanské muzeum Český Brod

Aktuální otevírací doba:

pondělí–pátek:
9.00–17.00
polední přestávka

13.00–13.30

sobota–neděle:
pouze na objednávku
facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

aktuality

Výstava "Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně"

více - Výstava
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na výstavu nejcennějších předmětů z jeho sbírek, která se koná ve dnech 9. března - 28. května.
(27.2.2017)

Slavnostní otevření hlavní budovy Regionálního muzea v Kolíně

více - Slavnostní otevření hlavní budovy Regionálního muzea v Kolíně
Zveme Vás na slavnostní otevření zrekonstruovaného a dostavěného Veigertovského domu v Kolíně, které se koná ve středu 8. března v 17.00 hodin.
(27.2.2017)

Přednáška o raně středověkých mečích

více - Přednáška o raně středověkých mečích
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Mgr. Jiřího Košty, která se koná v úterý 7. března v 17.00 hodin.
(27.2.2017)

Masopust v kouřimském skanzenu

více - Masopust v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na tradiční masopustní program, který se koná v neděli 26. února v 10.00 - 16.00 hodin.
(16.2.2017)


Regionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100