Muzeum KolínMuzeum KouřimSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • EHD 2016
  • Narození, svatba, smrt
  • HUSITSTVI
  • ZOUNEK
  • HRADISTE

O muzeu

Podlipanské muzeum v Českém Brodě  bylo založeno již v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené podle projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada. Muzeum tvoří jednu z dominant historické vilové čtvrti, rozprostírající se na severozápadním okraji města. Muzejní expozice přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku cestovatele Josefa Zounka. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Podlipanské muzeum - celkový pohled Muzejní noc Expozice slovanských hradišť v Pošembeří Expozice slovanská hradiště v Pošembeří Detail výzdoby na nádobě Sousoší sv. Rodiny z českobrodského náměstí - detail Sousoší sv. Rodiny z náměstí v Českém Brodě Renesanční reliéf z Českého Brodu - detail Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Zahrada Podlipanského muzea Muzejní noc
Matouš Václav Jackel: Kristus na Olivetské hoře z Poříčan Perská přilba, 17. století Skleněná lahvička, Palestina, 2. - 4. století n. l., ze sbírky Josefa Zounka Velikonoční kraslice, 40. léta 20. století Mariášová karta, druhá polovina 16. století Středověké mince z nálezu v Chotýši Benedikcionál z Kostelce nad Černými lesy, 1585 Pohovka dle návrhu jana Kouly, 1894 Marie Klusáčková: Autoportrét Meč s antropomorfní rukojetí, 3. století př. n. l., nález ze Kšel Projekt Dívčí školy v Českém Brodě Malovaná truhla ze Žher Kancionál z kostela sv. Martina v Rostoklatech z roku 1697

Představujeme muzejní sbírky

 

Jan Koula: Portrét Karla Havlíčka Borovského

Ve sbírce Podlipanského muzea v Českém Brodě, v části zahrnující oblast výtvarného umění, se nachází i obraz od významného českobrodského rodáka Jana Kouly. Středně velká olejomalba na plátně (rozměr 50 x 60 cm) je součástí původního sbírkového fondu muzea. Představuje portrét známé osobnosti českého obrozeneckého života – Karla Havlíčka Borovského. Portrét je malován z profilu, aby více vynikly typické Havlíčkovy rysy, zejména jeho výrazný nos. Dílo můžeme datovat někdy kolem přelomu 19. a 20. století. Barevnost je schválně potlačena a odkazuje ke koloritu tehdejších fotografických prací. I přesto je celkové pojetí portrétu velmi expresivní, a to zejména díky použití zelenkavých odstínů v malbě obličeje. Tato Koulova práce rozhodně patří ke kvalitním ukázkám portrétního umění ve sbírkách muzea.

 

Jan Koula
*7. 2. 1855 Český Brod, +18. 5. 1919 Praha
architekt, malíř, kreslíř, designér, pedagog, archeolog, muzejník, publicista

Studoval architekturu na c.k. České vysoké škole technické v Praze u prof. J. Niklase (na tuto školu se pak vrátil i jako profesor architektonického a ornamentálního kreslení, mezi roky 1902 a 1903 se dokonce stal jejím rektorem) a na Akademii výtvarných umění ve Vídni (u prof. T. von Hansena). V architektuře se přikláněl nejprve k historismu, později tvořil v osobním stylu spojujícím prvky lidové architektury s prvky secese.

Byl nejen významným architektem (např. Sokolovna v Českém Brodě, Čechův most v Praze, rekonstrukce Staroměstské radnice), ale také malířem, odborným publicistou (např. Památky uměleckoprůmyslové v Čechách), kustodem národopisných a archeologických sbírek Národního muzea v Praze a organizátorem výstav.

Karel Havlíček Borovský
⃰31. 10. 1821 Borová u Přibyslavi, +29. 7. 1856 Praha
básník, novinář, politik, ekonom

Původním jménem Karel Havlíček, přídomkem Borovský, odkazujícím k jeho místu narození, podepisoval své novinové články. Je právem považován za zakladatele české žurnalistiky, politické satiry a také literární kritiky. Po studiu na gymnáziu v Německém (nyní Havlíčkově) Brodě odešel do Prahy studovat filozofii. Poté vstoupil do kněžského semináře, ale nedokázal se sžít se zdejšími poměry a tak jej v roce 1841 opustil. Od té doby se stal velkým kritikem katolické církve. Přimknul se také k myšlence všeslovanské vzájemnosti a byl známý rusofil, ale po pobytu v Rusku z toho velmi rychle vystřízlivěl (podrobněji zdejší život popsal v díle Obrazy z Rus).

Kromě volné literární tvorby (např. Křest sv. Vladimíra, Král Lávra, Tyrolské elegie, Epigramy) se věnoval především žurnalistice. Byl nejprve redaktorem Pražských novin, v roce 1848 pak založil vlastní Národní noviny. Významně se podílel na obrozeneckém životě (např. na organizaci Slovanského sjezdu) a také se angažoval v politice (byl i poslancem v Říšském sněmu). Za své politické názory a velmi kritické novinové články byl státní mocí perzekvován. V roce 1851 byl dokonce poslán na několik let do vyhnanství v Tyrolském Brixenu. Umírá v roce 1856 na tuberkulózu a jeho pohřeb se stává národní událostí, které se účastní přední osobnosti českého kulturního a společenského života. Pohřben je na pražských Olšanech a kolem jeho osoby brzy vznikne výrazný kult „národního mučedníka“.

Jan Koula: Portrét Karla Havlíčka Borovského Jan Koula: Portrét Karla Havlíčka Borovského Jan Koula: Portrét Karla Havlíčka Borovského

Podlipanské muzeum Český Brod

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
polední přestávka

13.00–13.30

sobota–neděle:
11.00–17.00
facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

 

aktuality

Prohlídky kolínských památek

více - Prohlídky kolínských památek
V rámci programu Dnů evropského dědictví Vás zveme na komentované prohlídky památek v Kolíně a okolí, které se konají ve dnech 3. - 11. září.
(27.8.2016)

Výlet po stopách Lucemburků na Moravě

více - Výlet po stopách Lucemburků na Moravě
V rámci programu nadcházejících Dnů evropského dědictví Vás zveme na výlet za středověkými památkami na Moravě, který se koná v sobotu 10. září.
(27.8.2016)

Podpořte nominaci kouřimského skanzenu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje!

více - Podpořte nominaci kouřimského skanzenu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje!
Svým hlasováním můžete podpořit první etapu dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi, navrženou na cenu Stavba roku Středočeského kraje.
(19.8.2016)

Slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi

více - Slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi
Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi, které se koná v sobotu 30. července.
(21.7.2016)


Regionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100