Muzeum KolínMuzeum KouřimSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Konec starých časů
  • EXPOZICE

O muzeu

Podlipanské muzeum v Českém Brodě  bylo založeno již v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené podle projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada. Muzeum tvoří jednu z dominant historické vilové čtvrti, rozprostírající se na severozápadním okraji města. Muzejní expozice přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434) a ve zkratce také starší dějiny někdejšího královského města Český Brod. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Podlipanské muzeum - celkový pohled Muzejní noc Sousoší sv. Rodiny z českobrodského náměstí - detail Sousoší sv. Rodiny z náměstí v Českém Brodě Renesanční reliéf z Českého Brodu - detail Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Expozice Bitva u Lipan Zahrada Podlipanského muzea Muzejní noc
Matouš Václav Jackel: Kristus na Olivetské hoře z Poříčan Perská přilba, 17. století Skleněná lahvička, Palestina, 2. - 4. století n. l., ze sbírky Josefa Zounka Velikonoční kraslice, 40. léta 20. století Mariášová karta, druhá polovina 16. století Středověké mince z nálezu v Chotýši Benedikcionál z Kostelce nad Černými lesy, 1585 Pohovka dle návrhu jana Kouly, 1894 Marie Klusáčková: Autoportrét Meč s antropomorfní rukojetí, 3. století př. n. l., nález ze Kšel Projekt Dívčí školy v Českém Brodě Malovaná truhla ze Žher Kancionál z kostela sv. Martina v Rostoklatech z roku 1697

Představujeme muzejní sbírky

Malovaná skříň z Českobrodska
Ve sbírkovém fondu Podlipanského muzea v Českém Brodě se nachází několik kusů lidového nábytku, které podávají mimořádně cenné svědectví o někdejší podobě tradiční venkovské kultury na Českobrodsku. Šatní skříň, kterou zde představujeme, muzeum získalo pravděpodobně v roce 1906 darem od rolníka V. Vorlíčka z Rostoklat.
Skříň, vykazující charakteristické znaky zlidovělého baroka, má obvyklý pětiboký tvar se zkosenými předními rohy. Spočívá na čtyřech nízkých soustružených nohách, a její strop je ve střední části výrazně převýšen. Horní i spodní okraj lemují výrazné profilované římsy. Obdélná dvířka jsou osazena uprostřed čelní stěny na kovaných dekorativních závěsech. Opatřena jsou dekorativním klíčovým štítkem balustrového tvaru. Další výzdoba čelních stěn a boků skříně je provedena kombinací truhlářské a malířské práce. Základní plocha je modrošedá, hlavním výzdobným motivem jsou pravidelně rozmístěná obdélná zrcadla, z nichž většina má konkávně vybrané rohy. Plocha zrcadel je červená, a jejich orámování je zvýrazněno bílou linkou. Pro dobu vzniku skříně je typické rozmanité provedení rámů zrcadel. Na dvířkách skříně jsou rámy plně plastické, složené z výrazně profilovaných lišt, na stěnách jsou provedeny pouze iluzivně malbou. V ploše zrcadel se soustředí hlavní výzdobný motiv skříně, kterým jsou bíle a modrošedě malované symetricky rozmístěné rozviliny. Dvě z nich jsou umístěny také na štítovém nástavci skříně. Užitý rostlinný motiv patří k nejběžnějším prvkům výzdoby lidového nábytku, a kromě svého estetického významu je symbolem pomíjivosti pozemského života.
Uvedený typ skříně náleží do kdysi početné, a dnes bohužel jen fragmentárně zachované skupiny lidového nábytku z Českobrodska, která svojí výzdobou navazovala na sousedící region středního Polabí. Způsob výzdoby umožňuje tento kus datovat do první čtvrtiny 19. století. Skříně tohoto typu patřily k nejnákladnějšímu vybavení venkovských domácností, a společně s truhlami a dalšími kusy nábytku byly součástí výbavy nevěst i ženichů. Sloužily k uložení oblečení, které nebylo zvykem uchovávat svinuté v truhlách – především dlouhých či krátkých kabátů, kamizol, kožichů a klobouků. Z tohoto důvodu byly uvnitř na zadní stěně opatřeny dřevěnými věšáky. V tradičním venkovském interiéru měly své místo v komorách určených ke spaní a uložení šatstva, a navzdory své působivé malované výzdobě se tedy neuplatňovaly ve světnici jako hlavní obytné prostoře domu.

Podlipanské muzeum Český Brod

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
/polední přestávka

13.00–13.30/

sobota-neděle:
11.00-17.00
facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

aktuality

Komentovaná prohlídka výstavy "Kolín 1914 - 1918"

více - Komentovaná prohlídka výstavy
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na komentovanou prohlídku výstavy "Kolín 1914 - 1918. Kolíňané za Velké války a vznik Československé republiky", která se koná v pátek 28. září ve 14.00 hodin.
(20.9.2018)

Přednáška o výzdobě kostelů v 19. století

Zveme Vás do Kulturního střediska města Pečky na přednášku Mgr. Jindřicha Záhorky "České nebe - výzdoba kostelních interiérů 2. poloviny 19. století na Kolínsku", která se koná ve středu 26. září v 17.00 hodin.
(20.9.2018)

Přednáška "Stravování rakousko - uherské armády za 1. světové války"

více - Přednáška
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Mgr. Petra Bjačka, která se koná v úterý 25. září v 17.00 hodin.
(20.9.2018)

Výběrové řízení na pozici "Mzdový účetní - personalista"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Mzdový účetní - personalista".
(10.9.2018)
logo_kudyznudy_215


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100